Antifa: The Brainwashed and Distraught

In today’s video, Ashton Whitty reports Antifa: The Brainwashed and Distraught.
ASHTON THUMB
🔒WATCH FULL VIDEO: https://amtvmedia.vhx.tv/uploads/videos/ashton-goes-to-texas